Achtergrond

"Het HEIM-huis//Juttershut zal bestaan uit materialen van de buurt, ontworpen zijn met de buurt, gebouwd worden door de buurt en gebruikt worden zijn bewoners. Het collectief eigendom van iedereen, een huis van iedereen."

Achtergrond

In 2010 vond voor het eerst het ‘HEIM’ Community Arts project plaats (geinitieerd door MAP). Afgelopen jaar droeg het project de titel, HEIM-Thuis in Transvaal.
“De bewoners en kunstenaars uit deze buurt laten in HEIM zien wat thuis zijn/thuis voelen voor hen betekent. HEIM nodigt de bezoeker uit een kijkje te nemen in het binnenste van de Transvaal.”
Uiteindelijk werden een 30-tal projecten gelanceerd op de voorstellingsdagen. Eén van deze projecten was het HEIM-huis//Juttershut. Een project dat in tegenstelling tot bijna alle andere projecten al een publieke functie had in de aanloop naar de voorstellingsdagen.
Het HEIM-huis//Jutterhut was een talentenpodium voor bewoners van de Transvaalbuurt. Woningbouwvereniging Ymere had hiervoor de ideale woning ter beschikking gesteld, een benedenhoekwoning met eigen entree. Elke donderdagavond was er een talentenpodium en tussendoor waren er andere hieraan gerelateerde activiteiten. Het podium heeft uiteindelijk geresulteerd in een HEIM-CD die in eigenbeheer is geproduceerd, waarop alle talenten aan bod komen. De HEIM-CD werd tijdens de voorstellingsdagen gepresenteerd.

 

Project Omschrijving

Dit jaar zal er opnieuw een HEIM-project worden georganiseerd, getiteld HEIM verANDER(t). Opnieuw zal het HEIM-huis//Juttershut een onderdeel vormen van het gehele project. Echter dit maal zal niet gebruik worden gemaakt van een bestaande woning maar zal een eigen huis gebouwd worden. Het HEIM-huis//Juttershut zal op een openbaar plein komen en gebouwd worden door buurtbewoners en buurtkinderen. Alleen de hoofdconstructie zal geconstrueerd worden uit nieuwe materialen. Gevel en dakbedekking bestaan uit gejutte en gegeven huisraad; stoelzitting, ladenfront, lampenkap (voor de gevel), oude regenjas, deken (voor isolatie), etc. Alle voorwerpen zullen worden voorzien van een sticker die aangeeft waar het gevonden is of door wie het is geschonken. Deze gegevens kunnen op de jutterkaart van het HEIM-huis worden verzameld en op de vloer worden ingetekend. De nadruk van het project zal liggen op het gezamenlijke bouwproces en de activiteiten die in het HEIM-huis//Juttershut zullen plaatsvinden.
Hierdoor ontstaan zowel proces matige als ontwerp technisch meerdereinhoudelijke lagen door directe verhalen en kunden van bewoners fysiek te vertalen naar een gemeenschaps huis dat door henzelf gebouwd en ontworpen wordt. Activiteiten in en rondom het HEIM-huis zullen zich net als vorig jaar voornamelijk richten op talentontwikkeling en -begeleiding. Mogelijke andere activiteiten kunnen zich naar de wensen van de gebruikers ook hun plek vinden in het huis.

Doelstellingen

Maakbaarheid van de openbare ruimte

Het HEIM-huis steld de individuele maakbaarheid van de openbare ruimte direct ter discussie. Door buurtbewoners, zowel kinderen als volwassenen direct te betrekken bij het ontwerp- en bouwproces van een gebouwd object in de door hen dagelijks gebruikte ruimte

 

Educatie kinderen

Door buurtkinderen direct te betrekken bij het ontwerp en bouwproces van het HEIM-huis//Juttershut worden niet alleen ruimte geboden voor hun creatieve talenten maar ook kennis ontwikkeld over bouwen en het bouwproces.  Daarnaast wordt een kritische houding ten opzichte van afval gestimuleerd en de waarde van het persoonlijke verhaal aan de hand van afval aangetoond.

 

Mensen bij elkaar brengen

Doel is mensen bij elkaar brengen, door mensen te laten participeren in het bouw- /ontwerpproces en de buurtactiviteiten in het huis. Verder staat de vraag de verandering van de openbare ruimte centraal. In hoeverre het individu (de bewoner) in staat is fysieke invloed uit te oefenen op onze dagelijkse maatschappelijke gedeelde omgeving.

 

Verzamelpunt “HEIM verANDER(t)”

Ook zal het HEIM-huis//Juttershut dienen als verzamel/aantrekkingspunt voor mogelijke nieuwe deelnemers van het HEIM-project van dit jaar. Door zijn duidelijke manifestatie in de openbare ruimte zullen buurtbewoners al in het aanlooptraject van HEIM met het beeldmerk worden geconfronteerd.

 

Samenwerkingen

Buurtbeheerbedrijf Ymere

Het buurtbeheerbedrijf is gevraagd om in de vorm van mankracht een bijdrage te leveren aan het HEIM-huis//Juttershut. 1 middag in de week zal er met een vaste groep kinderen gebouwd worden aan het HEIM-huis//Juttershut. Op deze middagen zullen er mensen vanuit het buurtbeheerbedrijf helpen met het bouwen en begeleiden van de kinderen.

 

Naoual Schoemaker

Naoual Moussi zal als actieve buurtbewoonster (tevens medewerker van de buurtbeheergroep) een actieve rol spelen in de begeleiding van de kinderen en de invulling van het educatieve gedeelte van het project. Deze zal zich vooral richten op het kweken van een bewuste houding ten opzichte van afval en het schoonhouden van de buurt. Hiervoor zal zij onafhankelijk van het HEIM-huis//Juttershut een bewonersinitiatief indienen.  

 

HEIM verANDER(t)

Het HEIM-huis//Juttershut is een onafhankelijk project  direct verbonden en onderdell van het community arts project HEIM verANDERt (geinitieerd door MAP) dat deze zomer (2011) zal plaatsvinden.

 

Agenda

De wekelijkse agenda van DU.R.T. en is opgebouwd uit een tweetal bouwdagen (dinsdag en donderdag) waarvan minimaal 1 gekoppeld is aan een workshop. Elke donderdag vindt er een specifieke DU.R.T. activiteit plaats, waarbij de nadruk ligt op voorlichting over afvalscheiden en verwerken.

 

Proces

Het HEIM-huis wordt gebouwd in de openbare ruimte en in samenwerking met omliggende bewoners. Hiermee infiltreerd het in een ruimte die al bepaald is door aanwezige sociale structuren op het Steve Bikoplein. Het wankele evenwicht tussen acceptatie en verwerping is een van de grootste aandachtspunten tijdens het bouwproces. Middelen die worden ingezet zijn het betrekken van sleutelfiguren, open staan voor deelname van iedereen, een interactief karakter van het huis en het inzetten van maakbaarheid om de individuele verantwoordelijkheid aan te wakkeren.

De dynamiek van het Steve Bikoplein maakt dat er op bouwdagen mensen in en uit lopen. Om dit op te vangen vinden er tegelijkertijd veel verschillende klussen en activiteiten plaats. Iedereen kan inspringen waar men wilt. Het HEIM-huis is altijd open, altijd bruikbaar en altijd veranderbaar, Het HEIM-huis IS van iedereen. Een vloer met de plattegrond van de Transvaal welke naar de verbeelding van de gebruikers kan worden ingetekend, panelen welke tijdens workshop worden gemaakt en een pingpong- en een voetbaltafel welke altijd gebruikt kunnen worden. Het gedeelde eigennaarschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor elk individu.

Tijdens het proces wordt continu ingesprongen op veranderingen in de sociale balans welke op het plein heerst. Bovengenoemde middelen worden telkens opnieuw bewust ingezet op plekken waar dit nodig is.

 

Publiciteit

Publiciteit is in de opstartfase tot een minimum beperkt zodat deelnemers er bewust en op spontane wijze voor kunnen kiezen deel te nemen.Deelnemers komen uit de direkte omgeving en hebben een nauwe binding met de gebeurtenissen op het plein. Op het moment dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het HEIM-huis duidelijk leeft onder de gebruikers/bouwers zal extrene publiciteit gezocht worden waarbij de zij zelf mensen in hun eigen huis zullen uitnodigen en ontvangen.

De website blijft de ontwikkelingen op de voet volgen, www.heim-huis.nl.

Agenda  
  Project Omschrijving Proces  
  Doelstellingen Publiciteit  
  Samenwerkingen  
  foto's info contact   het HEIM-huis is een onderdeel van het community arts project "HEIM ver ANDER(t)":