Fotos:

Naoual Schoemaker

   
 

Afvalverzameldag

met Wijkploeg

 

4 Augustus

   
 

www.zone3.nl

   
    Index  
  foto's info contact wie het HEIM-huis is een onderdeel van het community arts project "HEIM ver ANDER(t)":